Traxos

Posypywarka zawieszana

Posypywarka zawieszana Schmidt

  • W naszej ofercie dostępne są profesjonalne posypywarki serii Traxos do ciągników każdej wielkości.
  • Możliwość szybkiego montażu i załadunku posypywarki zapewnia uzyskanie gotowości do pracy w przeciągu bardzo krótkiego czasu.
  • Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą sterowania manualnego lub sterowania EC dla półprofesjonalnych i profesjonalnych zastosowań.

 

Posypywarki zawieszane serii Traxos zaprojektowano z myślą o zwalczaniu gołoledzi na mniejszych powierzchniach komunalnych. Umożliwiają szybki montaż na ciągnikach i łatwą obsługę. Posypywarki dostępne są w wersjach pojemności zbiornika od 0,5 m³ do 1,8 m³.

 

Przeznaczenie

Posypywarki zawieszane typoszeregu Traxos przeznaczone są do zastosowań na mniejszych powierzchniach komunalnych. Maszyna montowana jest na ciągnikach z 3-punktowym układem zawieszenia klasy I / II (Traxos 0,5 i 0,8 m³) lub II / III (Traxos 0,9 do 1,8 m³).

 

Eksploatacja

Posypywarka zawieszna napędzana jest za pomocą układu hydraulicznego ciągnika. Dzięki kształtowi zbiornika w kształcie litery „V“ środki do posypywania przesuwają się w sposób swobodny do dna zbiornika, gdzie trafiają na przenośnik ślimakowy. Otwarty przenośnik ślimakowy, z uzwojeniem od lewej do prawej, przenosi materiał z zachowaniem precyzyjnego dozowania na usytuowany centralnie rozdzielacz.

 

Rozdzielanie i dozowanie

Posypywarka Traxos pracuje w sposób precyzyjny i zapewnia dokładny rozdział materiału do posypywania. Maszyna umożliwia płynną nastawę szerokości posypywania w zakresie 1,5 m (Traxos 0,5 i 0,8 m³) / 2,0 (Traxos 0,9 do 1,8 m³) oraz 6,0 m. Obsługa posypywarki zawieszanej odbywa się manualnie bezpośrednio za pomocą zaworów hydraulicznych lub za pomocą pulpitu sterowania EP / EC z poziomu kabiny kierowcy. Nastawa gęstości posypywania odbywa się w sposób bezstopniowy. Dostępne są następujące nastawy: w zakresie od 5 g/m² do 40 g/m² w przypadku środków do roztapiania śniegu oraz w zakresie od 40 g/m² do 300 g/m² w przypadku środków zobojętniających. Za pomocą sterowania EP / EC możliwe jest sterowanie posypywarką zawieszaną Traxos w sposób w pełni zdalny. Zamknięty obwód regulacji zapewnia precyzyjne dozowanie we wszystkich warunkach.

 

Uniwersalne zastosowanie i możliwość szybkiego montażu

Posypywarki Traxos zapewniają szybki montaż, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie gotowości do pracy w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Wyposażenie posypywarki w urządzenie samozaładowcze pozwala operatorowi samodzielny załadunek maszyny w środki do posypywania i natychmiastowe przystąpienie do eksploatacji. Operacja załadunku polega na hydraulicznym przechyleniu zbiornika, nabraniu środka do posypywania (w sposób typowy do czerpaka koparki) i ponownym odchyleniu zbiornika do położenia wyjściowego.

 

Najwyższa jakość materiałów

Zbiornik posypywarki wykonany jest ze stali i posiada wysokiej jakości ochronę antykorozyjną. Talerz  rozrzucający wykonany jest ze stali V2A.

 

Dane techniczne

05N 05S 08N 08S 09 12 15 18
0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,5 1,8
320 450 355 505 475 525 575 625
920 1050 1315 1465 1555 1965 2375 2785