CP

jednosegmentowy pług odśnieżający z uchylnym lemieszem

Jednosegmentowy pług odśnieżający CP z uchylnym lemieszem

 

Do usuwania dużych ilości śniegu w miastach, gminach i powiatach.

Jeśli ktoś chciałby odśnieżać nie tylko tereny miejskie, ale również np. drogi krajowe, z pełną odpowiedzialnością doradzamy pług typu CP z uchylnymi lemieszami. Pług ten, który doskonale sprawdza się podczas agresywnego odśnieżania, można zamontować na nośnikach osprzętu, traktorach i samochodach ciężarowych.

 

Nie ma znaczenia, czy usuwamy twardy śnieg zlodowaciały czy też śnieg świeży. Jeśli chcemy zmniejszyć ilość wysypywanej na drogę soli, pług CP umożliwi to dzięki możliwości agresywnego, bardzo dokładnego odśnieżania. Agresywne odśnieżanie możliwe jest dzięki dużej sile powrotnej sprężyn napinających lemiesze, gwarantującej mocny docisk pługa do nawierzchni. Jeśli nie ma potrzeby odśnieżać agresywnie, wystarczy pług CP wyposażyć w gumowe listwy zgarniające i ustawić go w położeniu pływającym.

 

Specjalny kształt odkładnicy i duży kąt skręcenia pługa gwarantują bardzo dokładny odrzut zgarnianego śniegu. Odległość odrzutu zależy od prędkości jazdy, im prędkość większa tym odrzut dalszy.

 

Dane techniczne

CP2 CP3
Wysokość pługa (mm) 1.010 1.010
Długość lemiesza (mm) 2.700 3.000
Szerokość robocza 32° (mm) 2.290 2.540
Ilość segmentów lemiesza 3 3
Masa (kg) 685 720
Schmidt CP