CJS

Kompaktowa oczyszczarka lotniskowa

Oczyszczarka CJS przeznaczona jest do odśnieżania pasów startowych i lądowania, dróg kołowania oraz płyt postojowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji możliwe jest uzyskanie niezwykłej zwrotności, zaś pług odśnieżający, szczotka walcowa oraz dmuchawa wysokoprężna zapewniają niezawodne odśnieżanie na szerokości do 4200 mm.

 

Jednostka napędowa

Oczyszczarka CJS przeznaczona jest do montażu na typowych pojazdach transportowych z napędem na wszystkie koła, przy czym podwozia zostają odpowiednio przebudowane. Jako jednostka napędowa dla napędzania pomp hydraulicznych dla potrzeb eksploatacji i sterowania agregatem zamiatającym i dmuchawą wysokoprężną służy MB Typ OM 501 LA o mocy napędowej 260 kW przy prędkości obrotowej 1800 obr./min. Do obsługi pługu odśnieżającego służy instalacja hydrauliczna napędzana przez silnik trakcyjny.

 

Agregat zamiatający

Agregat zamiatający wbudowany jest między przednią i tylną osią pojazdu. Szczotka walcowa napędzana jest hydrostatycznie za pomocą dwóch silników wysokoprężnych. Obrót w lewo i prawo następuje za pomocą cylindra hydraulicznego. Szczotka walcowa osadzona jest w równoległym układzie podnoszonym, zaś jej podnoszenie i opuszczanie obsługiwane są hydraulicznie. Szczotka walcowa zawieszona jest wahadłowo, dzięki czemu zapewnione jest poziome dostosowanie do zamiatanej powierzchni. Prowadzenie szczotki walcowej odbywa się za pomocą podwójnych kół tocznych.

 

Dmuchawa wysokoprężna

Dmuchawa wysokoprężna napędzana jest hydraulicznie przez silnik zespołowy poprzez pompę nastawną. Załączanie i wyłączanie dmuchawy odbywa się poprzez obrót pompy. Nadmuch można sterować w dwóch stopniach wydajności. Układ dmuchawy zaprojektowano optymalnie dla potrzeb wydatkowania dużych ilości powietrza. Prędkość powietrza do 125 m/s pozostaje mniej więcej stała w całym kanale nadmuchu. Powietrze wydmuchiwane jest z tyłu oczyszczarki CJS bezpośrednio nad podłożem w celu zapewnienia osuszenia zamiecionej powierzchni lub oczyszczenia śniegu resztkowego. Poza korpusem dmuchawy nie występują żadne ruchome elementy. W położeniu transportowym żadne elementy nie wystają poza obrys maszyny. Zapewnia to tym samym bezpieczną jazdę do tyłu.

 

Pług odśnieżający

Dla potrzeb odśnieżania powierzchni komunikacyjnych na lotniskach oczyszczarka CJS wyposażana jest z reguły w pług odśnieżający montowany na pojeździe transportowym. Znakomicie nadają się do tego celu oba pługi odśnieżające lotniskowe MS 56.1 i MS 64.1.