Ochrona danych

Naszą stronę można z zasady odwiedzić w pełnym zakresie anonimowo. Jednakże do obsługi serwisu on-line i opracowania Państwa zapytań, potrzebne są nam ewentualnie Państwa dane osobiste, które są zapisywane w bazie danych off-line i ma do nich dostęp bardzo ograniczony krąg osób. Dane osobowe obejmują przykładowo nazwisko i adres, jak również dane użytkownika, np. nazwa użytkownika, hasło i adres IP. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim. Dostęp w obrębie naszego przedsiębiorstwa jest możliwy tylko dla upoważnionego kręgu pracowników i tylko w celu wykonania danego zadania. Przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych do celów reklamowych nastąpi tylko wtedy, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Można udzielić takiej zgody, zaznaczając w formularzu rejestracyjnym opcję „tak”.

Swoją zgodę mogą Państwo oczywiście w dowolnym momencie odwołać. Z odwołania są wyłączone dane, których usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi lub kontraktowymi terminami  przechowywania, a także dane, które są niezbędne do uzasadnienia, treści lub zmian w warunkach kontraktu  lub muszą być zachowane dla celów rozliczeniowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aebi Schmidt Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. ul. Skrajnej 80A (dalej AEBI).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych AEBI. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do AEBI z prośbą o udzielenie informacji oraz wysyłanie informacji marketingowych AEBI.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a AEBI.

AEBI będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz AEBI. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych.

Dostęp do Twoich danych osobowych może mieć również AEBI Schmidt Holding AG. w związku ze sprawowaniem kontroli zarządczej.

 Ponadto AEBI będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a AEBI, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z AEBI.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

·         sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

·         żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·         żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

·         przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk

Tel: 22 211 18 60, E-mail: iod@aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. ul. Skrajnej 80A

 

Privacy policy

This website is operated by Aebi Schmidt Holding AG, Switzerland, for all companies of the Aebi Schmidt Group. The list of Aebi Schmidt Group companies can be found here: www.aebi-schmidt.com/en/worldwide

The data you provide to us in connection with your visit to our website depends in particular on the browser you use and its settings. If your settings permit, we use cookies and similar tools to provide you with an optimized browsing experience on our pages. This includes information such as the region you are in, the language you have chosen, and visited pages of products and services of our website. This makes it possible for us, to recognize you on your next visit on our website. Visiting our websites is also completely anonymous possible.

In order to provide services or to process inquiries, we may need additional personal information from you, which we may combine with the above-mentioned data from the visit to the Website in order to provide you with content and services tailored to your needs. This data includes name and address as well as usage data such as username, password and IP address. Your personal data will not be passed on to third parties outside the Aebi Schmidt Group. Any processing of your data for the purpose of advertising via email or similar channels takes place as far as you have given your consent. You can revoke your respective consent at any time with effect for the future. We will then discontinue processing the data in the future, as long as we still need to process the data for other purposes, e.g. to comply with legal documentation and storage obligations.

Right to information and rectification

Any natural person established in the EU, the EEA or Switzerland may request information about the data processed concerning their person. We will correct incorrect or no longer correct information.

For a request for information or correction, please use the corresponding contact form or email us directly to privacy@aebi-schmidt.com.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC, Mountain View, California, USA (“Google”). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.


In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. 
On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. 


Please note that on this website Google Analytics code was supplemented „ga('set', 'anonymizeIp', true);“ to ensure an anonymised collection of IP adresses (so-called IP-masking).

Google will not associate your IP address with any other data held by Google. 
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. 


Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the "Opt-out Browser Add-on".

Download Add-on

You can prevent data acquisition by Google Analytics by clicking on the following link. This activates an Opt-Out cookie, which prevents future acquisition of your data when visiting this website:

Disable Google Analytics

Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at Google Analytics or at Google.