Kontakt prasowy

Grzegorz Bajerczak – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o.
ul. Skrajna 80A
25-650 Kielce

Tel.: +48 41 36 52 160
Fax: +48 41 36 52 121
e-mail: Grzegorz.Bajerczak@aebi-schmidt.com
Internet: www.aebi-schmidt.pl