Informacje

Oferent

Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4
CH-8500 Frauenfeld
Switzerland

Commercial register Kanton Thurgau: CH-053.3.017.817-7
VAT no.: CHE-112.947.556
CEO:  Barend Fruithof

 

Odpowiedzialny w sensie prawa prasowego:

Aebi Schmidt Holding AG
Group Communication
Leutschenbachstrasse 52
8050 Zürich
Schweiz

Tel:  +41 44 308 58 00
Fax: +41 44 308 58 30
Mail: info@aebi-schmidt.com

 

Prawo autorskie:

Copyright 2018 Aebi Schmidt Holding AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dane dźwiękowe, video i animacje, a także ich aranżacje podlegają prawu autorskiemu i innym ustawom chroniącym własność intelektualną. Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zapożyczana do celów komercyjnych, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Niektóre strony internetowe Aebi Schmidt Holding AG zawierają zdjęcia, które podlegają prawu autorskiemu tych, którzy je udostępnili.

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o.

Dane teleadresowe

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o.
ul. Skrajna 80A
25-650 Kielce

Telefon: +48 41 36 52 100
Telefax: +48 41 36 52 222
E-Mail: info.pl@aebi-schmidt.com
Internet: www.aebi-schmidt.pl

 

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o.
Biuro Handlowe
ul.  Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa

Telefon: +48 22   501 84 10
Telefax: + 48 22   501 84 20
E-mail: bh.pl@aebi-schmidt.com
Internet: www.aebi-schmidt.pl

 

Nazwiska upoważnionych reprezentantów

Zarząd

Paweł Pawłowski - Prezes Zarządu
Hanna Bidler – Członek Zarządu
Anita Furmanek – Członek Zarządu

 

Prokurenci

Magdalena Borońska - Prokurent

 

Sąd rejestrowy

Sąd Rejestrowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000028526

 

Numer identyfikacji podatkowej
657-04-64-403

 

REGON
290388806

 

Kapitał zakładowy
1 391 000,00 PLN